Up

มาตรา 57 ข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนว่าด้วย การกำหนดให้มีประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยสภาสถาบัน

 

 
 
Powered by Phoca Download