Up

มาตรา 34(23) ข้อบังคับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม

 

 
 
Powered by Phoca Download