Up

มาตรา 56 ข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนว่าด้วย การกำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง โดยสภาสถาบัน

 

 
 
Powered by Phoca Download